No nyt. Innostuin viime vuonna Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisemasta Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–­2037: yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia-julkaisusta. Raportin ovat laatineet Risto Linturi ja Osmo Kuusi ja se on yksi laajimmista ja yksityiskohtaisimmista katsauksista teknologian tulevaisuuteen.

Erityisesti minua kiehtoivat kaksi asiaa. Ensimmäinen on tulevaisuuden ammatit, onko meistä joku tulevaisuudessa AI-kavereiden paimen, kohinanpoistaja, arvokonsultti, itsediagnostiikkavälinehuoltaja, bioturvajuristi, robottikuljetusten pelastaja tai aminohappokokki? Jos ei meistä, lapsistamme todennäköisesti kyllä. Toinen asia on arvonluontiverkostot, joiden avulla teknologioiden potentiaalia arvioidaan systemaattisesti erilaisista näkökulmista. Katsopa esimerkiksi, mitkä yksittäiset teknologiat muuttavat yhteistyökykyä eniten?

Nyt raportin sisältö löytyy Tulevaisuuspankki-verkkopalvelusta, jonne tieto on koottu helposti selattavaan muotoon. Tulevaisuuspankkia rakennetaan yhdessä ja tiedon ja artikkelien keräämiseen voi osallistua kuka tahansa. Sivustolle on lähiaikoina tulossa tiedon koneellisen käytön mahdollistava avoin rajapinta. Koko pakettia voit käyttää hyödyksesi tutkimuksessa, tuotekehityksessä, poliittisessa päätöksenteossa tai vaikkapa sijoittamisessa. Tulevaisuuspankkiin kootun tiedon avulla voidaan nähdä, mitkä teknologiat vaikuttavat useilla eri aloilla ja millä teknologioilla on suurin vaikutus eri elämänalueisiin.

”Tulevaisuuspankista löydät 100 lupaavinta nopeasti kehittyvää teknologiaa ja tuhansia niiden tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä uutisia, jotka avaavat ovia maailmaa mullistaviin näkymiin.”

Sivuston mukaan joukossa on uusia teknologioita, jotka ovat vasta tieteellisen läpimurron kynnyksellä tai ottamassa ensiaskeleitaan joko vaatimattomina tai ruhtinaallisen kalliina tuotteina. Mukana on myös kypsempiä teknologioita, joiden hinta tai suorituskyky alkaa lähestyä tasoa, joka avaa niille täysin uusia merkityksiä.

Raportissa on koottu radikaalien teknologioiden kehittymistä kuvaavat artikkelit niin kutsuttuihin teknologiakoreihin, joita on 100 kappaletta. Teknologiakorit on puolestaan ryhmitelty vaikutusalueidensa mukaan 10 teknologiaryhmään. Listalle on valittu lupaavimmat teknologiat seuraavin kriteerein:

  • Teknologian tulisi olla markkinoilla 2020-luvun kuluessa.
  • Vaikutusten tulisi olla laajoja vuoteen 2037 mennessä.
  • Ratkaisun perusteet on vähintään osoitettu tieteellisessä julkaisussa.
  • Välineellinen vaikutus yhteiskuntaan tai ihmisten arkeen on merkittävä.
  • Teknologia säästää kustannuksia, helpottaa arkea, lisää viihtyvyyttä, tai joko vahvistaa tai heikentää valtarakenteita.

Suosittelen tutustumaan. Sisältö on maallikollekin mielenkiintoista ja inspiroivaa ja sanoisin jopa hauskaa, se herättää oivalla tavalla ajattelemaan tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia. Tähän pitää palata perinpohjaisemmin vielä myöhemmin.

Lähteet: Radikaalit teknologiat -Facebook-ryhmä ja https://tulevaisuuspankki.fi